<div align="center"> <h1>Wyspy Dobrej Nadziei</h1> <h3>strona zespołu wykonującego piosenki poetyckie z własną muzyką pisaną do wierszy polskich poetów, przede wszystkim K.I.Gałczyńskiego a także E.Stachury, J.Kofty, Wł.Jasińskiego a także łemkowskiego poety W.Grabana</h3> <p>Wyspy, Wyspy Dobrej Nadziei, poezja, poezja śpiewana, piosenka poetycka, kraina łagodności, Gałczyński, Kofta, Stachura, Jasiński, Graban</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.art.pl/wyspy" rel="nofollow">http://free.art.pl/wyspy</a></p> </div>